Зелени коридори за Балканите

Екологичните коридори са важна тема както за България, така и за съседните държави от Балканския полуостров, Дунавския регион и Карпатите. Черноморска мрежа на НПО разработва ресурсни материали по темата за екологичните коридори и зелената инфраструктура.