Информационен ден на проект SaveGREEN за пилотната зона в България

Българските партньори по проект SaveGREEN с подкрепата на експерти от асоциирания стратегически партньор ЮДЗП организираха провеждането на Информационен ден за проекта в Благоевград на 5 октомври 2022 г.

Зелени коридори за Балканите

Екологичните коридори са важна тема както за България, така и за съседните държави от Балканския полуостров, Дунавския регион и Карпатите. Черноморска мрежа на НПО разработва ресурсни материали по темата за екологичните коридори и зелената инфраструктура.