Екосистемни услуги и зелена инфраструктура

Стратегията на ЕС за зелената инфраструктура е призната като ефективен подход. Той се основава на начина, по който функционира природата и е вдъхновен от него.