През първата година на проекта SaveGREEN бяха изготвени междусекторни оперативни планове (CSOP) за пилотните зони във всяка държава. Те ще бъдат обсъдени и съгласувани с местните работни групи в периода до края на проекта.

Плановете са инструмент, който очертава специфичните за района видове натиск и заплахи по отношение на екологичната свързаност, земеползването и бариерите за дивата природа във всяка пилотна зона на SaveGREEN. Въз основа на резултатите от мониторинга и дискусиите със заинтересованите страни ще бъдат разработени мерки за подобряване на функционалността на екологичните коридори. Пилотната зона в България Рила – Верила – Краище е в района на Лот 1 на АМ „Струма“.