QField е базисно приложение с отворен код, разработено от OPENGIS.ch по проекта SaveGREEN. То позволява на потребителите да настройват на своите работни станции карти и формуляри в QGIS и да ги използват на терен чрез приложението QField. Проектът SaveGREEN ще добави собствен слой към това приложение. Разработката се ръководи от Агенцията по околна среда – Австрия.

Отправна точка на тази дейност е концепцията, че всяка пилотна зона има свой собствен набор от параметри, които определят най-пълно и точно характеристиките ѝ за целите на проекта. Тези параметри могат да бъдат качени в приложението, което помага при наблюдението им на терен.

По-късно събраните данни ще бъдат синхронизирани в Интегрираната информационна система за биоразнообразие на държавите от Карпатския регион, CCIBIS. Завършените карти с резултатите могат да се използват за вземане на решения или друга научна работа, а също и за оценка и планиране на трансгранични зони.