Информационен ден на проект SaveGREEN за пилотната зона в България

Българските партньори по проект SaveGREEN с подкрепата на експерти от асоциирания стратегически партньор ЮДЗП организираха провеждането на Информационен ден за проекта в Благоевград на 5 октомври 2022 г.