Зелени коридори за Балканите

Екологичните коридори са важна тема както за България, така и за съседните държави от Балканския полуостров, Дунавския регион и Карпатите. Черноморска мрежа на НПО разработва ресурсни материали по темата за екологичните коридори и зелената инфраструктура.

Екосистемни услуги и зелена инфраструктура

Стратегията на ЕС за зелената инфраструктура е призната като ефективен подход. Той се основава на начина, по който функционира природата и е вдъхновен от него.