Българските партньори по проект „Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори в Дунавския басейн“ – SaveGREEN, финансиран от Транснационална програма „Дунав 2014 – 2020“, Черноморска мрежа на НПО и Българска фондация „Биоразнообразие“, с подкрепата на експерти от асоциирания стратегически партньор ЮДЗП към Министерството на земеделието, организираха провеждането на Информационен ден за проекта в Благоевград на 5 октомври 2022 г.

Център на вниманието на 35 младежи от средния и горния курс на местни училища, учители, експерти и представители на местната общност беше природното богатство на българските планини и видовете, обитаващи пилотната зона Рила – Верила – Краище. Представена беше информация за проекта SaveGREEN и неговите цели, задачи и постижения. Младежите, ученици от шести клас на 5 СУ „Георги Измирлиев“ и 11 клас на ПМГ „Акад. С. Корольов“ – гр. Благоевград, научиха много нови неща за видовете, чиито пътища на миграция пресичат транспортната инфраструктура на пилотната зона в близост до града и за мерките, които се предлагат от проекта за подпомагане функционирането на екологичните коридори и опазване на биологичното разнообразие. Експерти запознаха представителите на местната общност с информация за екологичните коридори, които животните използват при своята миграция, с опасностите, които крият за тях автомобилният трафик и пътищата и за необходимостта от осигуряване на съоръжения за преминаване близки до естествената среда. Раздадени бяха брошури и листовки за българската пилотна зона, които информират за преходните съоръжения на автомагистрала „Струма“ и функцията им за намаляване фрагментацията на екологичните коридори.

Основен акцент на информационния ден беше заниманието по горска педагогика в един от парковете на Благоевград, проведено от инж. Вера Станишева, инж. Ваня Каменова и инж. Даниела Белемезова. Те използваха атрактивното климатично фургонче „Горичка в количка“, което крие в себе си много тайни под формата на интерактивни игри за дивата природа. Горските педагози от ЮЗДП с удоволствие споделиха своите знания с младежите, ангажираха ги с игри, посветени на природата. Показани им бяха макети на иглолистни и широколистни дървета, семена и горски плодове, хербарии. Целта на „Горичка в количка“ е да стимулира обществения интерес и този на подрастващите към проблемите от екологично естество. Децата се включиха в много игри и занимания, разпознаваха животни по снимки, както и по отпечатъци на стъпките им, научиха повече за звуците, издавани от тях в интересни игри с педагогическа насоченост. Наред с популяризирането на проекта SaveGREEN, вниманието беше насочено към възпитаване на любов и грижа за гората, като за целта децата получиха и обучителни материали, осигурени от организаторите.

Особено атрактивни за всички младежи и другите представители на местната общност бяха подаръците, свързани с пилотната зона Рила – Верила – Краище, които отразяват връзката на зоната с природните дадености и богатствата на региона и правят определени екологични внушения. Пакетчетата чай от крафт хартия с микс от уханни билки от околните планини, оформени художествено и брандирани според изискванията на проекта, и памучните торби за покупки с естествен цвят с изображение на преходно съоръжение, остават като спомен от информационния ден и подчертават връзката с пилотната зона и местната природа. Младежите получиха за подарък и тениски с изображението на моста за диви животни като спомен за интересното и ангажиращо широк обществен интерес събитие.

За проекта и българските участници можете да научите повече от официалния уебсайт на SaveGREEN: www.interreg-danube.eu/savegreen

Следвайте ни #EcoCorridors #SaveGREEN #interreg